Projekty Unijne

„Wdrożenie innowacyjnej technologii zabiegowej w gabinecie stomatologicznym dedykowanej pacjentom niewspółpracującym”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Opis projektu: Projekt odpowiada na ważne potrzeby społeczne - jest dedykowany osobom niewspółpracującym, w tym dzieciom. Grupa ta nie cieszy się popularnością wśród stomatologów - jest trudna, boryka się z większymi schorzeniami uzębienia, wymaga wyższych kompetencji do realizacji zabiegów.

Cel realizacji projektu: rozszerzenie świadczonych usług, przy jednoczesnym osiągnięciu konkurencyjności na poziomie kraju – innowacja procesowa (obszary diagnostyki, profilaktyki, leczenia zachowawczego, endodoncji czy chirurgii).

Wartość projektu: 366 604,14 zł

Wartość dofinansowania: 152 238,60 zł